Oddział Przedszkolny W Kamienniku


Najważniejsze informacje - Oddział Przedszkolny W Kamienniku

Adres Oddział Przedszkolny W Kamienniku

1 maja 63
Miejscowość Kamiennik
Kod pocztowy 48-388
Gmina Kamiennik
Powiat nyski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Oddział Przedszkolny W Kamienniku

774312124
Regon 53156882100022
Organ prowadzący Gmina

Oddział Przedszkolny W Kamienniku mieści się w miejscowości Kamiennik pod adresem 1 maja 63. Nr tel. do przedszkola to 774312124. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Kamiennik, powiat nyski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 53156882100022.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 26, z czego 12 to uczennice, a 14 stanowili chłopcy. Powiat nyski ma zarejestrowane 55 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 3478 uczniów w powiecie przypada 55 innych przedszkoli (63,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Mapa