Niepubliczny Językowo-muzyczny Punkt Przedszkolny The Rainbow Nursery


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Językowo-Muzyczny Punkt Przedszkolny The Rainbow Nursery

Adres Niepubliczny Językowo-Muzyczny Punkt Przedszkolny The Rainbow Nursery

Ambasadorska 2
Miejscowość Otwock
Kod pocztowy 05-400
Gmina miasto Otwock
Powiat otwocki
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Strona
Regon 14176423100000
Organ prowadzący Piotr Kubajek

Niepubliczny Językowo-muzyczny Punkt Przedszkolny The Rainbow Nursery mieści się w miejscowości Otwock pod adresem Ambasadorska 2. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Otwock, powiat otwocki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem rainbownursery.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14176423100000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczny Językowo-muzyczny Punkt Przedszkolny The Rainbow Nursery to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat otwocki ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2814 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (59,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa