Niepubliczne Technikum Zawodowe W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Zawodowe W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Adres Niepubliczne Technikum Zawodowe W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Głowaczowska 41
Miejscowość Kozienice
Kod pocztowy 26-900
Gmina Kozienice
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Zawodowe W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

486146772
Regon 00051256201208
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Niepubliczne Technikum Zawodowe W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach znajduje się w miejscowości Kozienice pod adresem Głowaczowska 41. Nr tel. do szkoły to 486146772. Faks: 486146772. Technikum działa na terenie gminy Kozienice, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051256201208. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Technikum Zawodowe W Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach to powiat ziemski.

Wychowanek szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat kozienicki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 570 uczniów w powiecie przypada 5 innych techników (114 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Mapa