Niepubliczne Przedszkole "promyczek"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"

Adres Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"

Szkolna 2
Miejscowość Padew Narodowa
Kod pocztowy 39-340
Gmina Padew Narodowa
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"

158119006
Regon 18029177900000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa

Niepubliczne Przedszkole "promyczek" mieści się w miejscowości Padew Narodowa pod adresem Szkolna 2. Nr tel. do przedszkola to 158119006. Nr faksu: 158119006. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Padew Narodowa, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 18029177900000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Przedszkole "promyczek" to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa