Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "wesoła Lokomotywa"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Wesoła Lokomotywa"

Adres Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Wesoła Lokomotywa"

Szczecińska 33, B.Prusa 20
Miejscowość Stargard Szczeciński
Kod pocztowy 73-110
Gmina miasto Stargard Szczeciński
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Wesoła Lokomotywa"

915641797
Regon 32024925200000
Organ prowadzący Magdalena Wnęk

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "wesoła Lokomotywa" mieści się w miejscowości Stargard Szczeciński pod adresem Szczecińska 33, B.Prusa 20 . Nr tel. do przedszkola to 915641797. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Stargard Szczeciński, powiat stargardzki , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem wesolalokomotywa.com.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 32024925200000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "wesoła Lokomotywa" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat stargardzki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 1670 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (64,23 na placówkę), a średnia w województwie to 71,81 (29658 dzieci w wieku przedszkolnym na 413 placówek).

Mapa