Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicacho


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicacho

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicacho

Stawowa 3
Miejscowość Ustroń
Kod pocztowy 43-450
Gmina miasto Ustroń
Powiat cieszyński
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicacho

338543300
Strona
Regon 00051253301774
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicacho znajduje się w miejscowości Ustroń pod adresem Stawowa 3. Numer tel. do szkoły to 338543300. Numer fax: 338544505. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Ustroń, powiat cieszyński , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zdz.katowice.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051253301774. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicacho to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat cieszyński ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1201 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (100,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa