Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

KLASZTORNA 14
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

324237880
Regon 00051253301799
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Rybnik pod adresem KLASZTORNA 14. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 324237880. Nr fax: 324332602. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00051253301799. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat rybnik ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 731 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (81,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa