Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Krzywoustego 23A
Miejscowość Stepnica
Kod pocztowy 72-112
Gmina Stepnica
Powiat goleniowski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

914188118
Regon 81095221600000
Organ prowadzący Lidia Wyzińska

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Stepnica pod adresem Krzywoustego 23A. Nr tel. do szkoły zawodowej to 914188118. Numer faksu: 914188118. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Stepnica, powiat goleniowski , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 81095221600000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat goleniowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo zachodniopomorskie - 107. Na 389 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (97,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 79,01 (8454 uczniów na 107 placówek).

Mapa