Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Rynek 16
Miejscowość Sucha Beskidzka
Kod pocztowy 34-200
Gmina miasto Sucha Beskidzka
Powiat suski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

338744381
Strona
Regon 00051253301814
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach znajduje się w miejscowości Sucha Beskidzka pod adresem Rynek 16. Telefon do szkoły zawodowej to 338744381. Faks: 338744381. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Sucha Beskidzka, powiat suski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową ZSZ można znaleźć pod adresem www.sucha.zdz.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 00051253301814. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat suski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 683 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (136,6 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa