Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Kościerzynie


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Kościerzynie

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Kościerzynie

KRASICKIEGO 2
Miejscowość Kościerzyna
Kod pocztowy 83-400
Gmina miasto Kościerzyna
Powiat kościerski
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Kościerzynie

519737118
Strona
Regon 19078874000086
Organ prowadzący MARIUSZ SAMSEL

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Kościerzynie mieści się w miejscowości Kościerzyna pod adresem KRASICKIEGO 2. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 519737118. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na obszarze gminy Kościerzyna, powiat kościerski , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem WWW.EXTERNUS.PL. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 19078874000086. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Kościerzynie to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kościerski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo pomorskie - 115. Na 628 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (104,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 115 placówek).

Mapa