Niepubliczna Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Zawodowa

Adres Niepubliczna Szkoła Zawodowa

Jesionowa 3
Miejscowość Wiechlice
Kod pocztowy 67-300
Gmina Szprotawa
Powiat żagański
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Zawodowa

683765624
Regon 97803505300065
Organ prowadzący Terenowy Oddzał Stowarzyszenia OHP w Wiechlicach

Niepubliczna Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Wiechlice pod adresem Jesionowa 3. Nr tel. do szkoły zawodowej to 683765624. Faks: 683765624. ZSZ działa na obszarze gminy Szprotawa, powiat żagański , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 97803505300065. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat żagański ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo lubuskie - 69. Na 388 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (64,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 69 placówek).

Mapa