Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

Adres Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

Okopowa 5
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 22-022
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

815320572
Regon 30087914100879
Organ prowadzący TEB Edukacja sp. zo.o.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Okopowa 5. Nr tel. do placówki to 815320572. Nr faksu: 814721177. Placówka mieści się na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.teb.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30087914100879. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja to miasto na prawach powiatu.

Powiat lublin ma zarejestrowane 144 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo lubelskie - 898. Na 2009 uczniów w powiecie przypada 144 innych placówek edukacyjnych (13,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,31 (6560 słuchaczy na 898 placówek).

Mapa

inne