Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Eksa


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Eksa

Adres Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Eksa

Al. Powstańców Warszawy 16
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-329
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Placówka doskonalenia nauczycieli
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Eksa

178549685
Regon 69153812900000
Organ prowadzący EKSA Sp. z o.o.

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Eksa znajduje się w miejscowości Rzeszów pod adresem Al. Powstańców Warszawy 16. Numer tel. do placówki to 178549685. Numer faksu: 178549726. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem www.eksa.rzeszow.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 69153812900000. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Eksa to samorząd województwa.

Powiat rzeszów ma zarejestrowane 78 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 1539 uczniów w powiecie przypada 78 innych placówek edukacyjnych (19,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,66 (7931 słuchaczy na 1035 placówek).

Mapa