Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Kielcach


Najważniejsze informacje - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Kielcach

Adres Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Kielcach

Dobromyśl 44
Miejscowość Kielce
Kod pocztowy 25-820
Gmina miasto Kielce
Powiat Kielce
Województwo świętokrzyskie
Typ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Kielcach

413453625
Strona
Regon 26012532600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach - opis placówki

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach jest placówką przeznaczoną dla młodzieży, która wymaga specjalistycznej opieki i wsparcia w procesie wychowawczym. Ośrodek zapewnia kompleksową opiekę nad podopiecznymi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, często związanej z problemami rodzinno-społecznymi. Placówka stawia sobie za cel pomoc w rozwoju osobowości, umiejętności społecznych oraz wsparcie w procesie edukacyjnym i zawodowym. W Ośrodku panuje atmosfera zrozumienia, akceptacji i wsparcia, co pozwala młodzieży na rozwijanie swoich potencjałów i budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach - dokładny adres

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach mieści się pod adresem: Dobromyśl 44, 25-820 Kielce, województwo świętokrzyskie. Lokalizacja placówki pozwala na łatwy dostęp do różnych punktów miasta, co ułatwia kontakt z instytucjami, placówkami edukacyjnymi oraz innymi ważnymi miejscami.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach - dane kontaktowe

Aby skontaktować się z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kielcach, można dzwonić pod numer telefonu: 413453625 lub wysłać e-mail na adres: [email protected]. Dodatkowo, informacje o placówce można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: www.mow-kielce.pl, gdzie dostępne są również aktualności i informacje dla zainteresowanych.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach - dodatkowe informacje

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach jest placówką publiczną, działającą na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek jest jednostką organizacyjną miasta Kielce na prawach powiatu, co zapewnia mu odpowiednie wsparcie i finansowanie. Placówka posiada status jednostki budżetowej, co oznacza, że jej działalność jest finansowana ze środków publicznych i podlega kontroli organów nadzoru. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami opieki nad młodzieżą, zapewniając wysoki poziom profesjonalizmu i bezpieczeństwa.

Mapa