Miejskie Przedszkole Nr 2 W Sierpcu


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 2 W Sierpcu

Adres Miejskie Przedszkole Nr 2 W Sierpcu

NARUTOWICZA 9
Miejscowość Sierpc
Kod pocztowy 09-200
Gmina miasto Sierpc
Powiat sierpecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 2 W Sierpcu

242753436
Regon 61002386500000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 2 W Sierpcu znajduje się w miejscowości Sierpc pod adresem NARUTOWICZA 9. Nr tel. do przedszkola to 242753436. Numer fax: 242753436. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Sierpc, powiat sierpecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem mp2.sierpc.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61002386500000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 146, z czego 74 to dziewczynki, a 72 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10. Powiat sierpecki ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 683 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (62,09 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sierpc: 11
  • w gminie Sierpc: 11
  • powiat sierpecki: 36
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa