Katolickie Gimnazjum Integracyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Integracyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Katolickie Gimnazjum Integracyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii

245
Miejscowość Czerwienne
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolickie Gimnazjum Integracyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii

182658134
Regon 15000266900950
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Katolickie Gimnazjum Integracyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Czerwienne pod adresem 245. Numer tel. do szkoły to 182658134. Faks: 182658134. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 15000266900950. Organ rejestrujący dla Katolickie Gimnazjum Integracyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Jana Pawła Ii to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 74, z czego 27 to dziewczynki, a 47 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,32 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,41. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych placówek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Czerwienne: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-0.13-1.66-0.77
2008-0.24-2.47-4
2009-5.06-2.35-4.18
2010-4.42-3.05-4.49
2011-11.35-2.4-5.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-0.07-2.74-1.26
2008-2.74-2.18-4.64
2009-4.04-1.99-4.54
2010-4.14-2.38-4.48
2011-13.35-1.84-3.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.