Katolicka Szkoła Podstawowa Spsk Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Najważniejsze informacje - Katolicka Szkoła Podstawowa Spsk Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Patron Stefan Kardynał Wyszyński

Adres Katolicka Szkoła Podstawowa Spsk Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

245
Miejscowość Czerwienne
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolicka Szkoła Podstawowa Spsk Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

182658134
Regon 15000266900444
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Katolicka Szkoła Podstawowa Spsk Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego mieści się w miejscowości Czerwienne pod adresem 245. Telefon do szkoły podstawowej to 182658134. Nr faksu: 182658134. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 15000266900444. Organ rejestracyjny dla Katolicka Szkoła Podstawowa Spsk Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego to gmina.

Katolicka Szkoła Podstawowa Spsk Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 148, z czego 60 to dziewczynki, a 88 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,86. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Czerwienne: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

szkoła podstawowa

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.