Iii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące

Patron S.B. Linde

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące

Raszei 1
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące

566488840
Regon 00021496500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Raszei 1. Numer tel. do szkoły to 566488840. Numer fax: 566488840. Szkoła licealna znajduje się na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem http:\www.3lo.torun.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 00021496500000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 477, z czego 309 stanowiły licealistki, a 168 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 46 nauczycieli, z czego 35 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,18. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół licealnych (190,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,86 (32129 wychowanków w wieku licealnym na 346 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 164 49,20 % -
język polski ustny podstawowy 164 55,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 164 60,10 % -
język angielski ustny podstawowy 66,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 73,70 % -
język niemiecki ustny podstawowy 69,10 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 69,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 49,20 % 15 (z 35) 15 (z 35) 15 (z 35) 152 (z 330)
język polski ustny podstawowy 55,90 % 28 (z 35) 28 (z 35) 28 (z 35) 270 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 60,10 % 9 (z 35) 9 (z 35) 9 (z 35) 66 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 66,10 % 12 (z 35) 12 (z 35) 12 (z 35) 74 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 73,70 % 10 (z 35) 10 (z 35) 10 (z 35) 58 (z 316)
język niemiecki ustny podstawowy 69,10 % 10 (z 24) 10 (z 24) 10 (z 24) 52 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 69,90 % 8 (z 24) 8 (z 24) 8 (z 24) 38 (z 195)

Mapa