Ii Technikum


Najważniejsze informacje - Ii Technikum

Patron Maria Dąbrowska

Adres Ii Technikum

Zamkowa 15
Miejscowość Sieradz
Kod pocztowy 98-200
Gmina miasto Sieradz
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 73158394900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Technikum mieści się w miejscowości Sieradz pod adresem Zamkowa 15. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Sieradz, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 73158394900000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce to 480, z czego 334 stanowiły kursantki, a 146 to uczniowie. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 6 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1191 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół średnich o profilu technicznym (198,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 kursantów na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 93 48,20 % -
język polski pisemny podstawowy 93 49,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 38 54,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 55 57,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 48,20 % 4 (z 9) 4 (z 9) 7 (z 15) 131 (z 364)
język polski pisemny podstawowy 49,70 % 5 (z 9) 5 (z 9) 6 (z 15) 171 (z 365)
język niemiecki pisemny podstawowy 54,60 % 3 (z 6) 3 (z 6) 5 (z 11) 86 (z 236)
język angielski pisemny podstawowy 57,60 % 5 (z 9) 5 (z 9) 7 (z 15) 171 (z 353)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr