Ii Technikum


Najważniejsze informacje - Ii Technikum

Adres Ii Technikum

Dąbrowskiego 4
Miejscowość Nakło nad Notecią
Kod pocztowy 89-100
Gmina Nakło Nad Notecią
Powiat nakielski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 34132172800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Technikum mieści się w miejscowości Nakło nad Notecią pod adresem Dąbrowskiego 4. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Nakło Nad Notecią, powiat nakielski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 34132172800000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 152, z czego 8 stanowiły kursantki, a 144 to słuchacze. Powiat nakielski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 1006 uczniów w powiecie przypada 7 innych techników (143,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 uczniów na 251 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 21,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 34,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 22 30,90 % -
język polski pisemny podstawowy 22 43,10 % -
język polski ustny podstawowy 22 54,70 % -
język angielski ustny podstawowy 51,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 56,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 21,60 % 9 (z 10) 11 (z 12) 15 (z 16) 187 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 34,00 % 8 (z 10) 10 (z 12) 14 (z 16) 170 (z 195)
matematyka pisemny podstawowy 30,90 % 7 (z 10) 7 (z 11) 11 (z 16) 242 (z 329)
język polski pisemny podstawowy 43,10 % 9 (z 10) 10 (z 12) 14 (z 17) 234 (z 330)
język polski ustny podstawowy 54,70 % 3 (z 10) 5 (z 12) 10 (z 17) 279 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 51,00 % 5 (z 9) 5 (z 10) 7 (z 15) 173 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 56,70 % 6 (z 9) 6 (z 10) 7 (z 15) 158 (z 316)

Mapa