Ii Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne


Najważniejsze informacje - Ii Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne

Adres Ii Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne

Francuska 25a
Miejscowość Zielona Góra
Kod pocztowy 65-943
Gmina miasto Zielona Góra
Powiat Zielona Góra
Województwo lubuskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne

684542301
Regon 97805383200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne mieści się w miejscowości Zielona Góra pod adresem Francuska 25a. Nr tel. do szkoły to 684542301. Fax: 684542306. Liceum ma lokalizację na obszarze gminy Zielona Góra, powiat Zielona Góra , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 97805383200000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 347, z czego 219 stanowiły licealistki, a 128 stanowili uczniowie. Powiat zielona góra ma zarejestrowane 21 liceów, a województwo lubuskie - 142. Na 3297 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek licealnych (157 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 98,37 (13969 uczniów na 142 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny rozszerzony 6 53,67 % -
język polski pisemny podstawowy 81 60,99 % 98,77 %
język polski ustny 81 86,98 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 7 56,57 % -
język angielski pisemny podstawowy 52 73,77 % 100,00 %
język angielski ustny 52 75,04 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny rozszerzony 53,67 % 9 (z 14) 9 (z 14) 9 (z 14) 31 (z 60)
język polski pisemny podstawowy 60,99 % 6 (z 26) 6 (z 26) 6 (z 26) 26 (z 154)
język polski ustny 86,98 % 2 (z 26) 2 (z 26) 2 (z 26) 11 (z 150)
język angielski pisemny rozszerzony 56,57 % 15 (z 17) 15 (z 17) 15 (z 17) 49 (z 64)
język angielski pisemny podstawowy 73,77 % 11 (z 25) 11 (z 25) 11 (z 25) 31 (z 109)
język angielski ustny 75,04 % 9 (z 25) 9 (z 25) 9 (z 25) 24 (z 107)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa