Ii Lo


Najważniejsze informacje - Ii Lo

Patron ZBIGNIEW HERBERT

Adres Ii Lo

1 MAJA 7
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Lo

774111408
Strona
Regon 53240089700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Lo mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem 1 MAJA 7. Numer telefonu do liceum to 774111408. Faks: 774111408. Szkoła licealna znajduje się na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www liceum można odwiedzić pod adresem WWW.WODIP.OPOLE.PL/~LO2BRZEG. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 53240089700000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających edukację w placówce wynosiła 403, z czego 256 stanowiły licealistki, a 147 stanowili uczniowie. W liceum pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 27 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,38. Powiat brzeski ma zarejestrowane 26 liceów, a województwo opolskie - 192. Na 1006 uczniów w powiecie przypada 26 innych licealnych szkół średnich (38,69 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 69,54 (13351 uczniów na 192 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa