Ii Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Profilowane

Adres Ii Liceum Profilowane

Staszica 2
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-230
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Profilowane

322552084
Regon 27662893100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Profilowane mieści się w miejscowości Katowice pod adresem Staszica 2. Numer telefonu do liceum to 322552084. Nr fax: 322552084. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można odwiedzić pod adresem zs1.katowice.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 27662893100000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 49, z czego 31 stanowiły licealistki, a 18 stanowili wychowankowie. Powiat katowice ma zarejestrowane 49 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 5457 uczniów w powiecie przypada 49 innych licealnych szkół średnich (111,37 na placówkę), a średnia w województwie to 90,85 (61866 licealistów na 681 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 20 34,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 18 47,50 % -
język angielski ustny podstawowy 15 51,10 % -
język polski pisemny podstawowy 19 50,20 % -
język polski ustny podstawowy 18 61,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,50 % 31 (z 50) 31 (z 50) 31 (z 50) 420 (z 639)
język angielski pisemny podstawowy 47,50 % 42 (z 53) 42 (z 53) 42 (z 53) 499 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 51,10 % 36 (z 53) 36 (z 53) 36 (z 53) 422 (z 646)
język polski pisemny podstawowy 50,20 % 24 (z 50) 24 (z 50) 24 (z 50) 293 (z 644)
język polski ustny podstawowy 61,40 % 38 (z 50) 38 (z 50) 38 (z 50) 449 (z 641)

Mapa