Ii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące

Patron Maria Konopnicka

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące

Partyzantów 68
Miejscowość Zamość
Kod pocztowy 22-400
Gmina miasto Zamość
Powiat Zamość
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące

846392325
Strona
Regon 00070774500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Zamość pod adresem Partyzantów 68. Telefon do szkoły to 846392325. Numer fax: 846392514. Szkoła licealna mieści się na terenie gminy Zamość, powiat Zamość , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.2lozamosc.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00070774500000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 954, z czego 619 stanowiły uczennice, a 335 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 67 nauczycieli, z czego 57 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5,7. Powiat zamość ma zarejestrowane 27 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 3931 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek licealnych (145,59 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 113,58 (43729 licealistów na 385 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Zamość: 22
  • w gminie Zamość: 22
  • powiat Zamość: 22
  • województwo lubelskie: 1069

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język włoski ustny podstawowy 2 30,00 % -
język włoski pisemny podstawowy 2 44,50 % -
język francuski ustny podstawowy 1 50,00 % -
język francuski pisemny podstawowy 1 50,00 % -
język polski pisemny podstawowy 328 64,60 % 95,00 %
język polski ustny podstawowy 328 85,50 % 95,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 7 65,30 % -
język niemiecki ustny podstawowy 7 89,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 328 67,00 % 95,00 %
język rosyjski pisemny podstawowy 9 67,60 % -
język rosyjski ustny podstawowy 9 77,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 309 67,60 % -
język angielski ustny podstawowy 309 77,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język włoski ustny podstawowy 30,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 12 (z 14)
język włoski pisemny podstawowy 44,50 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 11 (z 15)
język francuski ustny podstawowy 50,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 16 (z 24)
język francuski pisemny podstawowy 50,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 17 (z 24)
język polski pisemny podstawowy 64,60 % 5 (z 29) 5 (z 29) 5 (z 29) 32 (z 370)
język polski ustny podstawowy 85,50 % 7 (z 29) 7 (z 29) 7 (z 29) 44 (z 370)
język niemiecki pisemny podstawowy 65,30 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 16) 35 (z 169)
język niemiecki ustny podstawowy 89,50 % 2 (z 16) 2 (z 16) 2 (z 16) 11 (z 167)
matematyka pisemny podstawowy 67,00 % 4 (z 29) 4 (z 29) 4 (z 29) 47 (z 370)
język rosyjski pisemny podstawowy 67,60 % 3 (z 17) 3 (z 17) 3 (z 17) 60 (z 186)
język rosyjski ustny podstawowy 77,00 % 4 (z 17) 4 (z 17) 4 (z 17) 31 (z 184)
język angielski pisemny podstawowy 67,60 % 6 (z 29) 6 (z 29) 6 (z 29) 80 (z 358)
język angielski ustny podstawowy 77,70 % 7 (z 29) 7 (z 29) 7 (z 29) 39 (z 355)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa