I Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - I Liceum Profilowane

Adres I Liceum Profilowane

Al. T. Kościuszki 10
Miejscowość Łuków
Kod pocztowy 21-400
Gmina miasto Łuków
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Profilowane

257982950
Strona
Regon 03088718400012
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Profilowane znajduje się w miejscowości Łuków pod adresem Al. T. Kościuszki 10. Numer telefonu do szkoły to 257982950. Numer faksu: 257982950. Szkoła licealna znajduje się na obszarze gminy Łuków, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.zs1.lukow.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 03088718400012.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających edukację w placówce wynosiła 15, z czego 11 stanowiły wychowanki, a 4 to licealiści. Powiat łukowski ma zarejestrowane 25 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 2365 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek licealnych (94,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 113,58 (43729 licealistów na 385 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 8 29,80 % 38,00 %
język rosyjski ustny podstawowy 2 38,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 39,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 6 47,00 % -
język angielski ustny podstawowy 6 64,40 % -
język polski ustny podstawowy 8 51,70 % 38,00 %
język polski pisemny podstawowy 8 52,70 % 38,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 29,80 % 9 (z 11) 9 (z 11) 14 (z 17) 282 (z 370)
język rosyjski ustny podstawowy 38,30 % 9 (z 11) 9 (z 11) 14 (z 16) 159 (z 184)
język rosyjski pisemny podstawowy 39,00 % 10 (z 11) 10 (z 11) 14 (z 16) 160 (z 186)
język angielski pisemny podstawowy 47,00 % 9 (z 11) 9 (z 11) 13 (z 17) 247 (z 358)
język angielski ustny podstawowy 64,40 % 5 (z 10) 5 (z 10) 7 (z 16) 119 (z 355)
język polski ustny podstawowy 51,70 % 9 (z 11) 9 (z 11) 15 (z 17) 322 (z 370)
język polski pisemny podstawowy 52,70 % 6 (z 11) 6 (z 11) 9 (z 17) 133 (z 370)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa