Gminne Przedszkole W łukowej


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Łukowej

Adres Gminne Przedszkole W Łukowej

Łukowa 80
Miejscowość Łukowa
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Łukowej

146788127
Strona
Regon 85179931700000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W łukowej znajduje się w miejscowości Łukowa pod adresem Łukowa 80. Telefon do przedszkola to 146788127. Przedszkole działa na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola można znaleźć pod adresem www.pglukowa.szkolnastrona.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85179931700000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 55, z czego 30 stanowiły uczennice, a 25 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1,33. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łukowa: 2
  • w gminie Lisia Góra: 12
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa