Gminne Przedszkole W Karsku


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Karsku

Adres Gminne Przedszkole W Karsku

Gorzowska 9
Miejscowość Karsko
Kod pocztowy 74-305
Gmina Nowogródek Pomorski
Powiat myśliborski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Karsku

957478070
Regon 21002448100000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Karsku znajduje się w miejscowości Karsko pod adresem Gorzowska 9. Nr tel. do przedszkola to 957478070. Nr fax: 957478070. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 21002448100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 49, z czego 20 to uczennice, a 29 to chłopcy. Powiat myśliborski ma zarejestrowane 15 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 1218 uczniów w powiecie przypada 15 innych przedszkoli (81,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Mapa