Gimnazjumspecjalne Nr 8 W Suwałkach Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym Oraz Autyzmem I Niepełnosprawnościami Sprzężonymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjumspecjalne Nr 8 W Suwałkach Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym Oraz Autyzmem I Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Adres Gimnazjumspecjalne Nr 8 W Suwałkach Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym Oraz Autyzmem I Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Przytorowa 8
Miejscowość Suwałki
Kod pocztowy 16-400
Gmina miasto Suwałki
Powiat Suwałki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjumspecjalne Nr 8 W Suwałkach Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym Oraz Autyzmem I Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

875662953
Regon 79103443700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjumspecjalne Nr 8 W Suwałkach Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym Oraz Autyzmem I Niepełnosprawnościami Sprzężonymi znajduje się w miejscowości Suwałki pod adresem Przytorowa 8. Numer tel. do gimnazjum to 875662953. Nr faksu: 875662827. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Suwałki, powiat Suwałki , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.soswnr1.internetdsl.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 79103443700000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 38, z czego 12 to gimnazjalistki, a 26 stanowili chłopcy. Powiat suwałki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 2444 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (174,57 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Mapa

gimnazjum