Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron 0

Adres Gimnazjum

0 7
Miejscowość Zimnowoda
Kod pocztowy 63-810
Gmina Borek Wielkopolski
Powiat gostyński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

655717322
Strona
Regon 41148938800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Zimnowoda pod adresem 7. Nr tel. do szkoły to 655717322. Numer fax: 655716199. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Borek Wielkopolski, powiat gostyński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem zs_zimnowoda.republika.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 41148938800000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 51, z czego 26 stanowiły dziewczynki, a 25 to gimnazjaliści. Powiat gostyński ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2537 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (169,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Mapa