Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

NIE MA 20
Miejscowość Zagórzyca
Kod pocztowy 76-231
Gmina Damnica
Powiat słupski
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

598113421
Regon 77159850000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Zagórzyca pod adresem NIE MA 20. Numer telefonu do gimnazjum to 598113421. Numer faksu: 598113421. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Damnica, powiat słupski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 77159850000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 50, z czego 20 to dziewczynki, a 30 to chłopcy. Powiat słupski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2897 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (107,3 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 dzieci w wieku gimnazjalnym na 426 placówek).

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.