Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Ireny Sendler

Adres Gimnazjum

22 lipca 106
Miejscowość Wykroty
Kod pocztowy 59-730
Gmina Nowogrodziec
Powiat bolesławiecki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

757360272
Regon 23084534000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Wykroty pod adresem 22 lipca 106. Nr tel. do gimnazjum to 757360272. Nr faksu: 757360272. Gimnazjum działa na obszarze gminy Nowogrodziec, powiat bolesławiecki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjum-wykroty.szkolnastrona.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 23084534000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 66, z czego 37 to uczennice, a 29 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 18 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,06. Powiat bolesławiecki ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2610 uczniów w powiecie przypada 18 innych jednostek gimnazjalnych (145 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wykroty: 2
  • w gminie Nowogrodziec: 9
  • powiat bolesławiecki: 43
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.241.78-1.08
2006-0.961.09-0.34
2007-4.172.08-2.25
20083.471.39-0.87
20093.874.32-0.22
2010-1.462.69-1.5
20111.272.02-2.89
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.572.05-0.22
20063.331.171.76
20070.632.860.15
20083.282.50.48
20090.663.91-1.42
20100.943.54-0.87
20116.471.450.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa