Gimnazjum W Naratowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Naratowie

Adres Gimnazjum W Naratowie

15
Miejscowość Naratów
Kod pocztowy 56-215
Gmina Niechlów
Powiat górowski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Naratowie

655436523
Regon 93204145700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Naratowie znajduje się w miejscowości Naratów pod adresem - 15. Nr tel. do gimnazjum to 655436523. Fax: 655436523. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Niechlów, powiat górowski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 93204145700000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 67, z czego 31 stanowiły gimnazjalistki, a 36 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,36. Powiat górowski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1268 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (140,89 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Naratów: 1
  • w gminie Niechlów: 1
  • powiat górowski: 17
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.26-1.68-2.7
20061.68-2.23-0.44
20070.42-2.230.72
2008-1.220.840.51
20090.41-3.09-6.91
2010-4.130.031.5
20110.961.072.3
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.05-3.36-5.39
20060.65-1.740.45
20070.69-1.94-0.82
20080.35-0.030.2
20093.86-1.09-0.47
2010-4.36-0.150.33
20114.070.483.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.