Gimnazjum W Czerminie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czerminie

Adres Gimnazjum W Czerminie

454
Miejscowość Czermin
Kod pocztowy 39-304
Gmina Czermin
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Czerminie

177741908
Strona
Regon 83044914000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czerminie mieści się w miejscowości Czermin pod adresem 454. Numer tel. do szkoły to 177741908. Faks: 177741908. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Czermin, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimczermin.witrynaszkolna.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 83044914000000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 263, z czego 148 to uczennice, a 115 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 8. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), a średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Czermin: 3
  • w gminie Czermin: 8
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.691.697.69
20065.031.95.03
20073.862.653.86
20081.571.571.57
20092.76-0.642.76
20101.360.961.36
20111.461.11.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.850.924.85
20065.781.95.78
20072.731.122.73
20080.870.750.87
20093.980.913.98
201010.021
20111.611.661.61

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.