Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

ŚREDZKA 14
Miejscowość Szczepanów
Kod pocztowy 55-300
Gmina Środa Śląska
Powiat średzki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

713172226
Regon 93205981300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Szczepanów pod adresem ŚREDZKA 14. Numer tel. do szkoły to 713172226. Faks: 713172226. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Środa Śląska, powiat średzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93205981300000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 76, z czego 38 stanowiły dziewczynki, a 38 stanowili chłopcy. Powiat średzki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1488 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (135,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Mapa