Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Konstantynowie łódzkim


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Konstantynowie Łódzkim

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Konstantynowie Łódzkim

Zgierska 10
Miejscowość Konstantynów Łódzki
Kod pocztowy 95-050
Gmina miasto Konstantynów Łódzki
Powiat pabianicki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Konstantynowie Łódzkim

422111560
Strona
Regon 47237817000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Konstantynowie łódzkim mieści się w miejscowości Konstantynów Łódzki pod adresem Zgierska 10. Numer tel. do gimnazjum to 422111560. Numer faksu: 422111560. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsskonst.neostrada.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47237817000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 14, z czego 4 to dziewczynki, a 10 stanowili chłopcy. Powiat pabianicki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2894 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (206,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Mapa