Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Mikołaja Kopernika 27
Miejscowość Elbląg
Kod pocztowy 82-300
Gmina miasto Elbląg
Powiat Elbląg
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

552345972
Strona
Regon 17099125000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Elbląg pod adresem Mikołaja Kopernika 27. Telefon do gimnazjum to 552345972. Nr fax: 552345972. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Elbląg, powiat Elbląg , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.sosw.elblag.com.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 17099125000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 107, z czego 43 stanowiły uczennice, a 64 stanowili gimnazjaliści. Powiat elbląg ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 3600 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (225 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Mapa