Gimnazjum Publiczne W Windzie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne W Windzie

Adres Gimnazjum Publiczne W Windzie

brak 6
Miejscowość Winda
Kod pocztowy 11-410
Gmina Barciany
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne W Windzie

897531323
Strona
Regon 28053146000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne W Windzie znajduje się w miejscowości Winda pod adresem brak 6. Telefon do gimnazjum to 897531323. Numer faksu: 897531323. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Barciany, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem spwinda.edupage.org. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 28053146000000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 36, z czego 14 to uczennice, a 22 stanowili uczniowie. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych placówek gimnazjalnych (103,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.