Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii

66A
Miejscowość Wilków
Kod pocztowy 24-313
Gmina Wilków
Powiat opolski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii

818281027
Strona
Regon 43103129000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Im. Jana Pawła Ii znajduje się w miejscowości Wilków pod adresem 66A. Nr tel. do gimnazjum to 818281027. Fax: 818281432. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Wilków, powiat opolski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimwil.szkolnastrona.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 43103129000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 150, z czego 72 stanowiły dziewczynki, a 78 stanowili uczniowie. Powiat opolski ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 1983 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (165,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.21-0.79-3.21
2006-1.220.53-1.22
2007-1.02-1.04-1.02
20083.240.63.24
20092.220.122.22
2010-4.81-2.07-4.81
20110.35-0.990.35
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.27-1.77-0.27
2006-2.79-1.18-2.79
20070.58-0.870.58
20080.18-1.060.18
2009-0.31-0.03-0.31
2010-2.41-1.97-2.41
20112.21-1.42.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa