Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Maria Grzegorzewska

Adres Gimnazjum

Śniadeckich 27
Miejscowość Piła
Kod pocztowy 64-920
Gmina miasto Piła
Powiat pilski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 57079253100020
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum mieści się w miejscowości Piła pod adresem Śniadeckich 27. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Piła, powiat pilski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 57079253100020.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 76, z czego 22 to uczennice, a 54 stanowili chłopcy. Powiat pilski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4236 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół gimnazjalnych (184,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Mapa

gimnazjum