Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Al. Witosa 26
Miejscowość Opole
Kod pocztowy 45-401
Gmina miasto Opole
Powiat Opole
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

774520939
Regon 00070386500003
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum mieści się w miejscowości Opole pod adresem Al. Witosa 26. Numer tel. do szkoły to 774520939. Numer fax: 774520939. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Opole, powiat Opole , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Serwis www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zpszozopole.wodip.opole.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 00070386500003.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat opole ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 3187 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (187,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 dzieci w wieku gimnazjalnym na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20020.940.940.94
2003-2.032.432.43
2004-0.785.045.04
20083.795.065.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
2002-4.06-4.06-4.06
2003-13.180.40.4
200446.656.65
2008-4.893.943.94

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa