Gimnazjum Nr 2 W Sanoku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 W Sanoku

Patron Królowej Zofii

Adres Gimnazjum Nr 2 W Sanoku

Jana III Sobieskiego 5
Miejscowość Sanok
Kod pocztowy 38-500
Gmina miasto Sanok
Powiat sanocki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 W Sanoku

134630538
Strona
Regon 37046530100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 W Sanoku znajduje się w miejscowości Sanok pod adresem Jana III Sobieskiego 5. Numer tel. do gimnazjum to 134630538. Numer faksu: 134630538. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Sanok, powiat sanocki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem g2.sanok.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 37046530100000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 426, z czego 198 to dziewczynki, a 228 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 39 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,88. Powiat sanocki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 3004 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek gimnazjalnych (143,05 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sanok: 18
  • w gminie Sanok: 18
  • powiat sanocki: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.11-0.572.11
2006-0.72-0.49-0.72
20070.11-1.540.11
20083.071.183.07
20091.440.411.44
20103.68-0.983.68
20111.95-0.771.95
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.82-2.230.82
2006-1.49-0.54-1.49
20070.74-0.590.74
20081.19-1.051.19
2009-2.23-0.05-2.23
20101.690.981.69
2011-1.54-0.07-1.54

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa