Gimnazjum Nr 131


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 131

Patron Krzysztof,Kamil Baczyński

Adres Gimnazjum Nr 131

Drzymały 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-495
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 131

226627315
Regon 01606099800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 131 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Drzymały 1. Numer tel. do szkoły to 226627315. Numer faksu: 226627315. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem http://gimn1ursus.republika.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 01606099800000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 338, z czego 155 stanowiły uczennice, a 183 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3,25. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.655.665.66
20062.75.065.06
20072.256.226.22
20082.445.455.45
20096.314.194.19
20103.114.184.18
20112.714.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.725.215.21
2006-1.536.086.08
20070.445.945.94
2008-0.635.595.59
20093.024.894.89
20104.734.84.8
20115.224.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa