Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

188a
Miejscowość Nehrybka
Kod pocztowy 37-733
Gmina Przemyśl
Powiat przemyski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

166711911
Strona
Regon 65153746300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Nehrybka pod adresem - 188a. Numer telefonu do gimnazjum to 166711911. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Przemyśl, powiat przemyski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsnehrybka.pu.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 65153746300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 34, z czego 14 to uczennice, a 20 stanowili gimnazjaliści. Powiat przemyski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo podkarpackie - 578. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek gimnazjalnych (112,23 na placówkę), a średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.57-1.261.21
2006-1.05-1.59-1.06
2007-1.65-1.210.05
2008-3.750.922.04
20090.32-2.52-3.28
20100.88-0.86-0.06
2011-4.11-2.47-3.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.67-1.421
2006-4.02-1.410.37
20070.34-1.210.89
2008-1.64-1.21-0.17
2009-6.8-2.31-2.56
2010-3.39-2.75-2.22
2011-2.49-2.71-3.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum