Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

brak 31/1
Miejscowość Łęg Probostwo
Kod pocztowy 09-210
Gmina Drobin
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

242603216
Regon 61132841400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Łęg Probostwo pod adresem brak 31/1. Telefon do gimnazjum to 242603216. Numer fax: 242603216. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Drobin, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zsleg.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61132841400000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 71, z czego 29 to gimnazjalistki, a 42 stanowili gimnazjaliści. Powiat płocki ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3605 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (144,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

gimnazjum

Podobne placówki w pobliżu

Brak danych.

Szkoły w pobliżu

Brak danych.