Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Sługa Boża Anna Jenke

Adres Gimnazjum

98
Miejscowość Jaroszów
Kod pocztowy 58-120
Gmina Strzegom
Powiat świdnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

748558205
Regon 89103947200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Jaroszów pod adresem - 98. Numer telefonu do szkoły to 748558205. Faks: 748558205. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Strzegom, powiat świdnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsp.jaroszow.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 89103947200000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 75, z czego 30 to uczennice, a 45 to uczniowie. Powiat świdnicki ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4426 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (163,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.59-3.23-5.32
2006-3.88-2.07-2.16
2007-4.47-1.68-1.32
2008-9.62-1.560.3
2009-2.37-2.321.19
2010-0.43-1.931.64
20110.62-0.571.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-11.87-2.6-4.44
2006-2.98-1.14-1.32
2007-6.58-2.51-3.11
2008-13.13-2.49-4.26
2009-7.21-2.63-1.73
2010-4.23-2.51-2.2
2011-4.61-2.33-2.56

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum