Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Wiźnie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Wiźnie

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Wiźnie

Pl. Raginisa 12
Miejscowość Wizna
Kod pocztowy 18-430
Gmina Wizna
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 45069764000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Wiźnie mieści się w miejscowości Wizna pod adresem Pl. Raginisa 12. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Wizna, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45069764000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 154, z czego 77 stanowiły gimnazjalistki, a 77 to uczniowie. Powiat łomżyński ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1417 uczniów w powiecie przypada 8 innych gimnazjów (177,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.540.04-1.54
2006-2.08-1.51-2.08
2007-7.33-3.39-7.33
2008-7.48-2.65-7.48
20090.630.810.63
2010-4.9-3.68-4.9
2011-5.94-1.32-5.94
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.91-1.41-2.91
2006-1.1-1.31-1.1
2007-4.69-3.82-4.69
2008-2.63-0.94-2.63
20091.83-1.971.83
2010-2.63-3.22-2.63
2011-5.8-3.65-5.8

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa