Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skulsku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skulsku

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skulsku

KONIŃSKA 39
Miejscowość Skulsk
Kod pocztowy 62-560
Gmina Skulsk
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skulsku

632682094
Regon 31109280800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Skulsku mieści się w miejscowości Skulsk pod adresem KONIŃSKA 39. Nr tel. do gimnazjum to 632682094. Nr faksu: 632682094. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Skulsk, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 31109280800000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 194, z czego 90 to gimnazjalistki, a 104 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,23. Powiat koniński ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4518 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół gimnazjalnych (180,72 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skulsk: 3
  • w gminie Skulsk: 4
  • powiat koniński: 63
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.91-0.83-2.91
2006-4.78-1.91-4.78
2007-3.72-2.62-3.72
2008-4.23-0.78-4.23
2009-3.91-2.16-3.91
2010-4.5-2.93-4.5
2011-4.31-1.68-4.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.86-0.04-1.86
20060.18-1.030.18
20071.5-1.791.5
20080.14-0.570.14
20092.78-1.922.78
2010-1.79-2.9-1.79
20112.82-0.212.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa