Gimnazjum Im. Aleksandra Kamińskiego W Bierutowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Aleksandra Kamińskiego W Bierutowie

Patron Aleksander Kamińskiego

Adres Gimnazjum Im. Aleksandra Kamińskiego W Bierutowie

Kolejowa 7
Miejscowość Bierutów
Kod pocztowy 56-420
Gmina Bierutów
Powiat oleśnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Aleksandra Kamińskiego W Bierutowie

713146355
Regon 93204991500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Aleksandra Kamińskiego W Bierutowie znajduje się w miejscowości Bierutów pod adresem Kolejowa 7. Nr tel. do gimnazjum to 713146355. Numer faksu: 713146355. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Bierutów, powiat oleśnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjumbierutow.tnb.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 93204991500000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 335, z czego 162 stanowiły dziewczynki, a 173 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 33 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat oleśnicki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 3314 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (236,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bierutów: 3
  • w gminie Bierutów: 5
  • powiat oleśnicki: 57
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.39-1.11-2.39
20061.28-0.41.28
2007-1.28-0.76-1.28
2008-2.721.04-2.72
2009-0.62.03-0.6
2010-0.550.19-0.55
2011-0.480.47-0.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.45-0.36-3.45
2006-0.91-0.08-0.91
2007-0.960.06-0.96
2008-4.811.41-4.81
2009-1.182.14-1.18
2010-3.021.48-3.02
2011-1.731.69-1.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa