Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im.Bohaterów Września 1939

Adres Gimnazjum

Rybnicka 141
Miejscowość Gostyń
Kod pocztowy 43-176
Gmina Wyry
Powiat mikołowski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

322187600
Strona
Regon 27659256400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Gostyń pod adresem Rybnicka 141. Numer tel. do szkoły to 322187600. Fax: 323230633. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Wyry, powiat mikołowski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsgostyn.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27659256400000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 108, z czego 56 stanowiły dziewczynki, a 52 stanowili gimnazjaliści. Powiat mikołowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 2705 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (169,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.32-0.440.69
20060.52-1.62.34
20070.760.120.12
20081.212.971.73
20091.661.142.9
20102.141.152.79
20115.551.636.16
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.130.664.75
20065.930.035.39
20072.610.291.59
20084.020.824.35
20096.340.164.21
20103.891.81.15
20111.930.172.62

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa