Gimnazjum Gminne W Wilkowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Gminne W Wilkowie

Adres Gimnazjum Gminne W Wilkowie

23
Miejscowość Wilkowo
Kod pocztowy 11-440
Gmina Kętrzyn
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Gminne W Wilkowie

897521645
Strona
Regon 28014069800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Gminne W Wilkowie znajduje się w miejscowości Wilkowo pod adresem 23. Numer telefonu do szkoły to 897521645. Numer fax: 897521645. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zswilkowo.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 28014069800000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 40, z czego 15 to dziewczynki, a 25 stanowili uczniowie. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych placówek gimnazjalnych (103,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-6.923.971.94
2010-10.571.021.95
2011-1.414.263.6
Rok Szkoła Gmina Powiat
20090.783.465.09
2010-2.182.625.16
201112.883.185.45

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa